reklam
reklam
DOLAR32,2417% 0.19
EURO34,9574% 0.31
STERLIN41,0149% 0.34
FRANG35,2164% 0.07
ALTIN2.423,60% 0,57
BITCOIN67.550,00-3.376
reklam

BANDIRMA EKONOMİSİ VE YEREL CARİ DENGE

Yayınlanma Tarihi : Google News
BANDIRMA EKONOMİSİ VE YEREL CARİ DENGE
reklam

Bandırma Ekonomisi ve Yerel Cari Denge

Şehir ekonomileri, ulusal düzeyde ülke ekonomisine benzer şekilde bir cari denge kavramına sahip olabilirler. Ancak bu durum, genellikle bir şehrin yerel ekonomisiyle sınırlıdır ve ülke düzeyindeki cari dengeyle karşılaştırıldığında daha dar bir kapsama sahiptir. Fakat yerel cari denge; ekonomik sürdürülebilirlik, yoksullukla mücadele, istihdam ve kentsel gelişme için önemlidir.

Şehir ekonomilerinin cari dengesi, şehrin mal ve hizmet ticareti ile gelir-gider dengesini ifade eder. Şehirler ithalat ve ihracat yapabilirler, diğer şehirler ile mal ve hizmet alışverişinde bulunabilirler. Şehirlerin ulusal ve uluslararası faaliyetleri ile şehir içi işletmeler ve hane halkları arasındaki ticaret ve gelir akışları da bu dengeyi etkileyebilir.

Örneğin, bir büyük şehir ulusal ölçekte üretilen malları ve hizmetleri tüketebilir, ancak aynı zamanda bu şehirden başka yerlere mal ve hizmet ihraç edebilir. Bu, şehir ekonomisinin dış dünya ile cari dengesini oluşturur. Şehir ekonomisi, döviz kuru, yatırım, işsizlik ve enflasyon gibi faktörlerden de etkilenebilir.

Şehir ekonomilerinde cari dengeyi sağlamak, yerel işletmelerin rekabet gücünü artırmak, yatırım çekmek ve yerel iş gücünü desteklemek gibi politikaları içerebilir. Şehirler, kendi cari dengelerini izler ve yönetirlerken ulusal düzeydeki ekonomik politikalardan da etkilenebilirler. Yerel yönetimlerin cari dengeyi sağlamaya yönelik çabaları, şehirlerin ekonomik istikrarını sürdürmek ve yerel ekonomiyi desteklemek için kritik öneme sahiptir.

Yerel yönetimler, genellikle ulusal düzeydeki ekonomik politikaların etkisi altındadır, ancak kendi yetki ve kaynakları doğrultusunda yerel ekonomik dengeyi destekleyici adımlar atabilirler. Bu önlemler, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme sağlanması amacıyla kullanılır. Bu çabaların ve şehirlerin cari dengesinin önemini şu başlıklar ile açıklayabiliriz;

Yerel Ekonomik Büyüme ve İstihdam Olanakları: Yerel yönetimler, işletmelerin büyümesini ve yeni iş fırsatlarının yaratılmasını destekleyerek yerel işsizliği azaltabilirler. Bu, şehir sakinlerinin gelir seviyelerini artırabilir ve yaşam kalitesini yükseltebilir.

Altyapı ve Hizmetlerin Sürdürülebilirliği: Cari dengeyi sağlamak, yerel altyapı ve kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlama açısından önemlidir. Altyapının iyi durumda olması, işletmelerin ve şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için kritik bir faktördür.

Yerel Girişimciliği Desteklemek: Yerel işletmeler ve girişimciler, yerel ekonomiyi canlandırabilir ve yerel yönetimler, bu işletmeleri teşvik ederek şehirlerinin ekonomik çeşitliliğini artırabilirler.

Mali Sürdürülebilirlik: Cari dengeyi sağlamak, yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini artırabilir. Bu, şehirlerin kamu hizmetlerini finanse etme ve yatırım yapma yeteneklerini güçlendirebilir.

Yatırımcı ve Turist Çekmek: İyi bir cari dengeye sahip şehirler, yatırımcıların ve turistlerin ilgisini çekebilir. Bu da yerel ekonomiye katkı sağlar. Yatırımlar ve turizm gelirleri, yerel işletmelerin büyümesini ve istihdamı artırabilir.

Sosyal Hizmetlerin Finansmanı: Cari dengenin sağlanması, yerel yönetimlerin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi önemli kamu hizmetlerini finanse etme yeteneklerini güçlendirebilir. Bu da şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırır.

Krizlere Karşı Dayanıklılık: İyi bir cari dengeye sahip şehirler, ekonomik dalgalanmalara ve krizlere karşı daha dayanıklıdır. Bu, kriz anlarında hızlı ve etkili müdahalelerin yapılabilmesine olanak tanır.

Uzun Vadeli Planlama ve Sürdürülebilirlik: Cari dengeyi koruma ve sağlama çabaları, şehirlerin uzun vadeli ekonomik planlama yapmalarına ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmelerine yardımcı olur.

Yerel yönetimler, yerel ekonomik dengeyi sağlamak için çeşitli araçlar ve tedbirlerden yararlanabilir. Bu amaçla alınabilecek bazı önlemler ve araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

Yerel İş Gücünü Eğitmek ve Geliştirmek: Yerel iş gücünün niteliğini ve becerilerini artırmak, istihdamı teşvik edebilir ve işsizliği azaltabilir. Eğitim programları ve meslek okulları açmak veya desteklemek bu yönde adımlardır.

Yatırım Teşvikleri: Yerel yönetimler, yerel işletmeleri ve yatırımcıları teşvik etmek için vergi indirimleri, mülkiyet tahsisi ve diğer teşvikler sunabilirler.

Altyapı Geliştirmek: İyi bir altyapı, işletmelerin ve sanayinin gelişmesine katkı sağlar. Yerel yönetimler, ulaşım, enerji, su ve atık yönetimi gibi altyapı alanlarında yatırım yaparak bu altyapının geliştirilmesine yardımcı olabilirler.

Yerel Girişimciliği Desteklemek: Yerel girişimcileri teşvik etmek için kuluçka merkezleri, iş hızlandırma programları ve finansal destekler gibi kaynakları sağlayabilirler.

Yerel Pazarları Tanıtmak: Yerel ürünleri ve hizmetleri tanıtarak yerel pazarları desteklemek, yerel işletmelerin büyümesine yardımcı olabilir.

Turizmi Geliştirmek: Turizmi teşvik ederek yerel ekonomiyi canlandırmak mümkün olabilir. Turistik yerlerin geliştirilmesi ve turistik etkinliklerin düzenlenmesi bu amaçla kullanılabilir.

Sosyal Yardım Programları: Yoksul kesimlere yönelik sosyal yardım programları, hem yerel toplumun ekonomik dengeyi korumasına yardımcı olabilir hem de gelir adaletsizliğin olumsuz etkilerini en aza indirebilir.

Çevreci ve Sürdürülebilir Politikalar: Çevreci ve sürdürülebilir politikalar, hem çevreyi korur hem de yeni yeşil iş fırsatları yaratır.

Ekonomik Analiz ve Planlama: Yerel yönetimler, yerel ekonominin ihtiyaçlarını ve potansiyelini değerlendiren ekonomik analizler ve stratejik planlar geliştirebilirler.

Mali Disiplin: Harcamaları dikkatle yöneten mali disiplin programları, bütçe açıklarını kontrol altında tutarak yerel ekonominin sağlığını koruyabilir, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayabilir, girişimcilere yatırım teşviği sunmaya olanak verebilir.

İş birliği ve İletişim: Yerel iş dünyası, sivil toplum ve diğer paydaşlarla iş birliği yapmak, şehirlerin ekonomik dengelerini sağlamak için ortaklıklar kurmasına ve yeni pazarlara açılmasına fırsat verebilir.

Sonuç olarak, yerel yönetimlerin cari dengeyi sağlama çabaları, yerel ekonominin canlılığını ve sürdürülebilirliğini destekler. Bu, şehirlerin yaşanabilirliklerini artırırken, yerel toplumların ekonomik refahını güçlendirmeye yardımcı olur.

Bandırma ölçeğinde cari dengeyi ele aldığımızda, Bandırma’nın sahip olduğu, tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, OSB ve ticaret alt yapısı ile kaynakça zengin bir şehir olduğunu ve cari fazla verdiğini söyleyebiliriz. Bu durum Bandırma’nın göç almasına ve hızlı kentleşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu sürecin sağlıklı yönetimi ve planlanması yerel yönetimin siyasi aklına ve yönetsel kapasitesine bağlıdır.

Bandırma’nın toplam ekonomik varlığı ile ulusal ve uluslararası pazarlara nüfuz kapasitesinin bilinmesi, toplam ekonomik varlık etkinliğinin ölçülmesi için önemlidir. Bu etkinlik planlamadaki aksaklıkların ortaya konulması, âtıl kapasitelerin belirlenmesi ve geleceğe yönelik bir görünümün çizilebilmesi için gereklidir. Bandırma sahip olduğu potansiyeli ile Türkiye’nin Singapur’u olabilir. Bunu başarabilecek olan ise siyasal aklın liderliğidir….

reklam

YORUM YAP

MURAT SERTTÜM YAZILARI
reklam

DÖVİZ KURLARI

 • DolarDOLAR
  ALIŞSATIŞFARK
  32,236232,2417% 0.19
 • EuroEURO
  ALIŞSATIŞFARK
  34,947634,9574% 0.31
 • SterlinİNG. STERLİNİ
  ALIŞSATIŞFARK
  40,999341,0149% 0.34
 • FrangİSV. FRANGI
  ALIŞSATIŞFARK
  35,196735,2164% 0.07
 • Kanada DolarıKAN. DOLARI
  ALIŞSATIŞFARK
  23,500423,5110% 0.33
 • Çeyrek AltınÇEYREK ALTIN
  ALIŞSATIŞFARK
  3.877,293.962,58% 0,57
 • Gram AltınGRAM ALTIN
  ALIŞSATIŞFARK
  2.423,312.423,60% 0,57
 • BitcoinBITCOIN
  FİYATDEĞİŞİM
  67.550,00-3.376
reklam

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

 • Satış
  Alış