Son dakika | ‘Tapu’da yeni dönem! Artık o şart olmayacak…

Yayınlanma Tarihi :

Tapuda işlem yapılırken artık fotoğraf şartı olmayacak. 

Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul Ve  Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi  Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla, tapu  işlemlerine fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşların  tapuda işlem yaparken fotoğrafları alınmayacak.

Yapılan düzenlemeyle, yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının  (a) ve (b) bentlerinde yer alan “fotoğrafları” ibaresi ile 15. maddenin birinci  fıkrasında yer alan “veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması” ibaresi  yürürlükten kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 16. maddesi de yürürlükten kaldırılırken, 20.  maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:

“Resmi senede ‘okudum’ ibaresinin yazdırılmasından sonra, aynı  mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar arasında imzalama  işi aynı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür  ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen görevli de imza eder. Ayrıca müdür  ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler.”

Basın No:
Warning: Illegal string offset 'basin_ilanno' in /home/vizyonga/public_html/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/single_resmiilanlar.php on line 54