İhracat ve imalatta akıllı dönem

Yayınlanma Tarihi :

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2020-2022 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, iş ve yatırım ortamı ile yerli ve yenilikçi üretimi canlandıracak eylem ve projeler hayata geçirilecek.

Ticaret Bakanlığının sorumluluğundaki ihracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmelerini, devlet destekleri, potansiyel ürün ve pazarlar ile alıcı ülke uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak, kapsamlı ve güncel verileri içeren “Akıllı İhracat Platformu”nun Ekim 2020’de tamamlanması öngörülüyor.

İşletme açılış, faaliyet ve kapanış işlemlerinin daha kolay, daha az maliyetle ve daha kısa sürede yapılmasına imkan “Tek Temas Noktası” uygulamasının da Temmuz 2020’de devreye girmesi planlanıyor.

Esnaf ve sanatkarların toplu alım ve tedarik yöntemiyle girdi maliyetleri düşürülerek rekabet güçlerinin artırılması da YEP kapsamındaki eylem ve projeler arasında yer alıyor.

TEKNOLOJİ SERALARI YOLDA

Yerli ve yenilikçi üretime vurgu yapılan programın gelecek yılki hedefleri doğrultusunda, teknoloji seraları oluşturularak Ar-Ge yoğun, orta-yüksek ve yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürün ihracatını artırmak için ihtisas serbest bölgeleri kurulacak.

Küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için stratejik önem taşıyan aşı ile ilaç, tıbbi cihaz ve tanı kitleri geliştirilerek üretimi yapılacak ve biyoteknolojik/biyobenzer ilaçların üretiminde kamu hastanelerinin klinik araştırma potansiyelleri artırılacak.

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda, Türkiye’deki akıllı şehir ekosisteminin sağlıklı, kapsamlı ve sürdürülebilir biçimde oluşturulması ile bu alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli rekabet ortamı, teknoloji altyapısı ve etkin veri güvenliği sağlanacak.

ODAK SEKTÖRDE YATIRIMLARA DESTEK 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda, imalat sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde “dijital dönüşüm merkezleri” açılacak.

Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda öncelikli sektör ve gelişme alanları dikkate alınarak, mevcut ve gelecekte olabilecek ihtiyaçlara yönelik sayıları, kapasiteleri, kreş ve ulaşım imkanları, birbirleriyle iş birliği ve entegrasyonu artırılacak. Sektörel ve tematik alanlara öncelik verilecek ve bu bölgelerde desteklerin farklılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın hayata geçirilmesi kapsamında odak sektör olarak belirlenmiş kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde belirlenecek öncelikli ürünlere yönelik yatırımlara Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım destekleri sağlanacak.

Basın No:
Warning: Illegal string offset 'basin_ilanno' in /home/vizyonga/public_html/wp-content/themes/theHaberV8/thewp/single_resmiilanlar.php on line 54